Contrast
Groter
Energie & warmte

Mensen Maken de Transitie

Duurzame huizen in een nieuwbouwwijk

Mensen Maken de Transitie. Dat is de naam van het leer- en innovatieprogramma dat onlangs is gestart om de instroom van voldoende technische vakmensen met ‘green skills’ en betere samenwerking in de uitvoering voor elkaar te krijgen. Het programma moet de verduurzaming van bestaande woningen gaan versnellen. Meer informatie vindt u hier.

Door een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en bijscholing van werknemers wordt het straks eenvoudiger om hele wijken in één keer aan te pakken. Dat is de gedachte achter het programma waarin Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, FNV, de mbo-raad, de vier technische Universiteiten en Vereniging Hogescholen samenwerken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het programma.

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas