Contrast
Groter
Water, droogte & hitte

Meer clusterbuien en droogte

Het klimaat verandert. Dat weten wij allemaal. Het regent misschien per jaar niet veel meer dan andere jaren, maar het komt wel met grotere hoeveelheden per keer naar beneden. En dan verdwijnt het zo het riool in. Bestuurder Agnes van Zoelen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vertelde tijdens de lunchlezing vandaag dat wij het water beter moeten beheren, in feite bewaren voor de drogere tijden. Want ook de droogteperioden zijn extremer dan vorige jaren.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is het kleinste waterschap van Nederland. Het waterschap zorgt voor veilige dijken, waterzuivering, waterpeil in sloten en plassen en schoon oppervlaktewater.

De verwachting is dat de waterspiegel eind van deze eeuw 1 meter gestegen is. We zullen dus iets moeten doen om met het water om te gaan. We kunnen het land aan het water teruggeven of rondom Nederland een grote muur bouwen zodat wij het water buitensluiten, maar er zijn grenzen aan wat er waterstaatkundige kan worde gedaan. We hebben de grens op dat gebied een beetje bereikt. We moeten naar andere manieren zoeken. Van Zoelen: “Bijvoorbeeld  onze buitenruimte beter inrichten, zodat regenwater kan worden opgevangen en in droge tijden uit het reservoir kan worden gehaald, meer waterpartijen in de stad, andere steensoorten gebruiken bij het aanleggen van wegen. Maar ook inwoners kunnen wat doen.” Wij gaan volgens Agnes van Zoelen slordig met ons regenwater om. “Het water kunnen wij ook opvangen in regentonnen en het gebruiken om de tuin te besproeien. We kunnen geveltuinen en groene daken aanleggen, die het water opvangen, zodat het niet direct de riool in verdwijnt. Het lijken kleine zaken, maar alles helpt. En alleen samen kunnen wij Zuidplas leefbaar houden.”

Meer tips over groene daken vind je op deze website!

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas