Contrast
Groter
Circulaire economie

Kinderen aan de slag met afval

Jaarlijks gooien wij per persoon ongeveer 459 kg afval weg. Daarvan wordt 342 kg goed gescheiden. De andere 117 kg verdwijnt in de restafvalbak. Zonde, want veel kan worden hergebruikt. De gemeente heeft als doel om restafval minimaal terug te brengen tot 75 kg per persoon. Dat scheelt niet alleen in de portemonnee, maar ook voor het milieu. Dat weten de kinderen in Zuidplas. Zij maken zich sterk voor een schoon en duurzaam Zuidplas.

Afvalvrije scholen

Zo hebben zich bijna alle scholen in Zuidplas zich aangemeld als afvalvrije school. In januari startte het programma. De groepen hebben met Maarten Milieu tijdens les 1 een lijst opgesteld met acties die zij uit moeten voeren om een afvalvrije school te worden. En dat betekent: afval goed scheiden. Tijdens les 2 hebben de kinderen laten zien welke acties ze allemaal hebben gedaan. Er waren filmpjes, tekeningen en een toneelstukje over afval. De komende tijd gaan de kinderen met de volgende punten aan de slag:

  1. Het uitgedeelde zwerfafvalpakket à opschoon acties rondom de school;
  2. Verder met acties voeren in de school;
  3. Het restafval uit de klas wegen gedurende vier weken.

De leerlingen verdienen punten met alle acties die ze uitvoeren en de gewichten van het restafval uit de klas. Hoe minder restafval, hoe meer punten. De school met de meeste punten heeft de battle gewonnen.

Consulting Kids

De kinderengemeenteraad is gevraagd om mee te denken over het afvalprobleem. Zij kwamen met leuke oplossingen, die door het bureau Consulting Kids zijn vertaald naar bruikbare ideeën. Bijvoorbeeld: “Leukere bakken maken en mensen aanmoedigen!” Dit heeft het bedrijf vertaald naar: “Geef kinderen een rol bij het ontwerpen van keukenbakjes, zodat ze leuker in de keuken passen.” Of “Neem mensen mee naar de plek waar het afval naar toe gaat,” is vertaald en omgedraaid naar: “Breng het afval naar mensen toe. Zet bijvoorbeeld een doorzichtige kubus in een wijk met afval erin om bewustwording te creëren.” Meer ideeën vind je hier.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas