Contrast
Groter
Energie & warmte

Infobijeenkomst Zonnepanelen op agrarische daken

Informatiebijeenkomst over zonnepanelen op agrarische daken in gemeente Zuidplas

Zonnepanelen op agrarische daken kunnen een bijdrage leveren aan de energietransitie en aan de agrarische bedrijfsvoering. Realisatie gaat alleen niet vanzelf. Niet iedereen is bekend met de mogelijkheden. Bovendien blijkt de netaansluiting vaak een uitdaging. In Waddinxveen en Zuidplas hebben nog weinig agrariërs zonnepanelen op hun dak. Terwijl de subsidieregelingen van het Rijk gunstig zijn en een goed rendement mogelijk maken.

Tijdens een goedbezochte informatiebijeenkomst van LTO Noord en de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas is op 24 februari de gezamenlijke aanpak gepresenteerd hoe er meer zonnepanelen op agrarische daken kunnen worden gerealiseerd. De wethouders Atzema (Waddinxveen) en Verbeek (Zuidplas) benadrukten het belang van de gezamenlijke aanpak en de bijdrage die zon op het dak levert in de energietransitie. Tijdens deze avond zijn agrariërs vervolgens geïnformeerd over de aanpak en de mogelijkheden voor ondersteuning bij de realisatie van zonnepanelen op de daken van hun bedrijven.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas