Contrast
Groter
Energie & warmte

Intentieovereenkomst aquathermie

De gemeente Zuidplas en Dunea Warmte en onderzoeken samen of de woningen in het Vijfde Dorp duurzaam verwarmd en gekoeld kunnen worden met aquathermie. Aquathermie is warmte en / of koude uit water. In het geval van het Vijfde Dorp gaat het om TED – Thermische Energie uit Drinkwater. In Nederland is er nog weinig ervaring met het toepassen van TED, zeker op deze grote schaal. Op 2 september 2021 ondertekenen de gemeente Zuidplas en Dunea Warmte en Koude hiervoor de intentieovereenkomst.

De gemeenteraad van Zuidplas heeft op 19 mei 2021 ingestemd met de plannen voor het Vijfde Dorp met 8.000 woningen en ruim 60 hectare bedrijventerrein. De woningen in het gebied worden niet aangesloten op aardgas, maar worden duurzaam verwarmd en gekoeld. De gemeente en Dunea Warmte en Koude onderzoeken daarom samen op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. De ambitie van de gemeente is om het Vijfde Dorp energieneutraal en toekomstbestendig te maken.

Door het gebied van het Vijfde Dorp ligt een rivierwaterleiding (BAL-leiding) van Dunea om rivierwater te transporteren naar de duinen van Scheveningen. Hier wordt het rivierwater in de duinen gepompt om te infiltreren. Nadat het geïnfiltreerd is kan het gebruikt worden om er drinkwater van te maken. Het water in de BAL-leiding is een grote en constante bron van warmte. Door het water in de leiding door een warmtewisselaar te laten stromen wordt er warmte aan het water onttrokken. Deze warmte kan aan de woningen geleverd worden of tijdelijk, als buffer, in de bodem opgeslagen worden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de BAL-leiding voldoende thermische energie bevat voor het Vijfde Dorp.

Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie moet antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om aquathermie in te zetten voor het leveren van warmte en koude aan de nog te bouwen woningen. Ook wordt onderzocht op welke manier dit het beste kan gebeuren. Daarbij wordt ook onderzocht hoeveel elektriciteit daarvoor nodig is wat in het gebied moet worden opgewekt. Verder wordt ook onderzocht wat de kosten zijn voor de eindgebruiker. Wat de studie extra bijzonder maakt is dat TED in Nederland nog niet op zo’n grote schaal is toegepast.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas