Contrast
Groter
Circulaire economie

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen

Deze subsidieregeling is bedoeld om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verhogen. Er kan subsidie verstrekt worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het maken van een businesscase en voor het laten maken van een analyse over de kansen en verbeterpunten op het bedrijventerrein in het kader van kwaliteit en duurzaamheid.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas