Contrast
Groter
Natuur en milieu

“De natuur haar gang laten gaan”

Duurzaamheid en Klimaatadaptatie zijn speerpunten in het beleid van gemeente Zuidplas. We nodigen iedereen uit om samen met ons duurzaam te doen. Maar wat doet de gemeente dan precies aan duurzaamheid? Hoe duurzaam is ons beleid? Deze vraag stelden we aan een aantal medewerkers van gemeente Zuidplas. Aan het woord is Guus Moret, beleidsadviseur en beheerder openbare ruimte.

Het beleid over het groen in de openbare ruimte is de laatste tijd veranderd. En dat komt zeker niet door de bezuinigingen. Het verlies aan biodiversiteit is in Nederland groter dan in de rest van Europa.  “We willen de natuur weer wat meer zijn gang laten gaan,” vertelt Guus Moret, beleidsadviseur en beheerder openbare ruimte. “De (gras)vegetatie dat hierdoor de kans krijgt te groeien, is een belangrijke voedingsbron voor insecten. We proberen het aantal keer maaien van onze bermen te minimaliseren. Alleen daar waar het gevaarlijk wordt voor het verkeer, maaien we vaker.”

Vergroenen

Door de veranderingen in het klimaat moeten we behalve met het verlies aan biodiversiteit in onze gemeente ook rekening houden met wateroverlast, warmte en hitte. Zo wordt in de openbare ruimte ook gekeken naar de afwatering van het regenwater. Meer planten, minder tegels en onder de grond gebruikmaken van een ondergronds krattensysteem. Dat krattensysteem vangt het water op en geeft het langzaam weer af aan de omgeving, zodat de wortels ook in tijden van droogte aan water komen. “Ook onze inwoners kunnen iets doen om ons riool te ontzien. Bijvoorbeeld door het regenwater op te vangen in een regenton en dat water gebruiken om de tuin te besproeien. Of door de regenpijp niet door te laten lopen in het riool, maar in de tuin zelf. Bij hevige regenbuien komt dan niet alles in een keer in het riool terecht,” legt de Guus uit. “We kijken bij onze plannen ook steeds hoe we hittestress kunnen voorkomen in de bebouwde omgeving. Waar moeten meer bomen worden geplant? Hoe zorgen we voor een natuurlijke verkoeling?”

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen

“Om de natuur niet te veel te beïnvloeden, maken we ook geen gebruik meer van chemische onkruidverdelgers,” gaat Guus verder. “We kiezen voor natuurlijke bestrijdingsmiddelen. We gebruiken heet water of branden het onkruid nu bijvoorbeeld weg. Dan helpt ook. Omdat we wat minder in de natuur ingrijpen, oogt het soms wat minder fraai. En het onkruid komt sneller terug. Maar het is wel beter voor het milieu. We gaan voor het beheer en onderhoud van de gemeente Zuidplas steeds meer over op het gebruik van elektrische auto’s. Die zijn immers zuiniger en schoner. Zuidplas duurzaam maken, kunnen we alleen samen doen.”       

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas