Contrast
Groter
Energie & warmte

Concept RES Midden-Holland

Zonnepanelen in een veld

De regio Midden-Holland is één van de dertig regio’s, die in Nederland invulling moeten geven aan het Nationale Klimaatakkoord. Eerste stap in het RES-proces is het opstellen van een zogeheten concept-RES. Op 8 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Zuidplas er mee ingestemd dat de concept-RES wordt ingediend bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Deze concept-RES wordt verder uitgewerkt in een RES 1.0 die uiterlijk op 1 juli 2021 moet zijn ingediend. Ieder twee jaar wordt de RES herzien. U kunt hier de concept RES met daarin de regionale afspraken en opgaven vinden. Eind dit jaar wordt de concept-RES voorgelegd aan de inwoners van de vijf gemeenten. U kunt dan uw mening geven.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas