Contrast
Groter
Circulaire economie

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Bedrijventerrein in Moordrecht

Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van €20.000.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas