Contrast
Groter
Energie & warmteCirculaire economie

Ondernemer in Zuidplas?

Bent u ondernemer in Zuidplas en wilt u weten hoe u de Circulaire Economie kunt benutten voor uw bedrijf? Kom dan naar de gratis lezing over Circulariteit en Ondernemen.

  • Datum – 11 oktober 2019
  • Locatie – gemeentehuis Zuidplas, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan de IJssel

De gemeente Zuidplas heeft stevige ambities op het gebied van energie & warmte, klimaatadaptatie, circulariteit en leefomgeving. In de periode 2019-2021 worden concrete stappen gezet in de duurzaamheidsopgaven. Een van die stappen is het vergroten van de kennis op het gebied van circulaire economie.

Het thema circulaire economie is voor velen nog een relatief nieuw onderwerp. Het ontbreekt vaak aan algemene kennis op dit gebied en aan specifieke kennis hoe circulaire economie toegepast kan worden in de dagelijkse werkzaamheden. Daardoor blijven circulaire kansen vaak onbenut.

De doelstelling 100% circulair in 2050 lijkt ver weg. Ervaring leert echter dat de tijd vliegt. Vandaar dat wij u nu al graag willen vertellen wat circulariteit voor u kan betekenen en welke nieuwe kansen dit biedt. Tijdens de Drie Duurzame Dagen houdt Klaske Kruk van Circularities op vrijdag 11 oktober een lezing over Circulariteit en Ondernemen. 

Programma

U bent van harte welkom om de lezing bij te wonen. 

  • 15.30 – 16.00 uur: Inloop
  • 16.00 – 17.00 uur: Lezing
  • 17.00 – 18.00 uur: Netwerkborrel

Tijdens de lezing komen de volgende punten aan bod: 

  1. Voldoende betaalbare grondstoffen voor een toekomstbestendig bedrijf
  2. Bedienen van steeds bewustere klanten
  3. Innovatie
  4. Nieuwe markten en kansen

Er blijft genoeg tijd over om uw vragen te beantwoorden. U kunt uw vragen ook stellen tijdens de netwerkborrel. Wij hopen u op 11 oktober 2019 te mogen begroeten.

Aanmelden

Aanmelden voor de gratis lezing over Circulariteit en Ondernemen doet u via de website www.eventbrite.nl

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas