Contrast
Groter
Energie & warmte

Leiding over Oost

We hebben het er al vaker over gehad: de leiding over Oost. Een warmtetransportleiding die vanuit de Rotterdamse haven restwarmte transporteert naar Leiden. Onlangs heeft het warmtebedrijf Rotterdam een definitieve streep gezet door de Leiding over Oost, ten gunste van een ander tracé voor de warmtelevering aan Den Haag en mogelijk Leiden.

De industriële restwarmte wordt nu veelal geloosd. Inzet van deze warmte voor de verwarming van huizen als alternatief voor aardgas, vermindert de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOX). Het tracé van de Leiding over Oost loopt langs de gemeente Zuidplas, waardoor ook onze gemeente gebruik zou kunnen maken van deze warmteleiding.

De Leiding over Oost was een mogelijkheid voor Zuidplas om restwarmte uit het Havengebied te kunnen afnemen voor de Glastuinbouw en delen van de gebouwde omgeving in Zevenhuizen en Moerkapelle. Realisatie van deze leiding is al langer onzeker. Het afblazen hiervan is daarom ook niet helemaal een verrassing. Zuidplas heeft ook andere opties in beeld voor levering van restwarmte.

Op dit moment is Gemeente Zuidplas, samen met omliggende gemeenten in het Oostland, op ambtelijk en bestuurlijk niveau in gesprek met onder andere de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van EZK en de GasUnie over een integraal ontwerp voor de warmtetransport-infrastructuur in de provincie. De warmtevraag van de gemeente Zuidplas is hierbij nadrukkelijk in beeld. Verder is de gemeente, samen met andere Oostland-gemeenten al vanaf het begin van dit jaar in gesprek met GasUnie, onder meer om te bepalen welke capaciteit er voor WarmtelinQ nodig is om de WSO-gemeenten van voldoende restwarmte te voorzien om aan de warmtevraag te voldoen. De provincie onderzoekt ook of er mogelijkheden zijn voor een provinciaal warmtetransportsysteem. Ook hierover zijn gesprekken gaande met onder meer de gemeente Zuidplas.

          

Tijdelijke oplossing verwijderkosten gasaansluiting kleinverbruikers in de maak       

Kleinverbruikers stappen mogelijk minder snel van het aardgas af, omdat ze verwijderkosten van gasaansluitingen moeten betalen. Dit kan vertragend werken voor de energietransitie. Het kabinet wil dat mensen die zelf actie ondernemen om van het aardgas af te gaan, dit kunnen doen tegen zo laag mogelijke kosten. Een structurele oplossing is op korte termijn niet realiseerbaar. Daarom stuurt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan op een tijdelijke oplossing. Lees hier meer.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas