Contrast
Groter
Water, droogte & hitte

Aanpak Bodemdaling

Op het Nationaal Congres Bodemdaling in Fort Voordorp te Groenekan is eind november de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart ondertekend door het Rijk en de vertegenwoordigers van de deelnemende partijen. De Regio Deal is zowel gericht op kennisverwerving over de bodemdaling als op het ontwikkelen van concrete vernieuwende gebruiksmogelijkheden van de grond. Hiermee levert de Regio Deal een zinvolle bijdrage aan een gebied waar de grond nieuwe betekenis kan krijgen. Vanuit de Regio Deal zijn voor Zuidplas middelen vrij gekomen om, samen met de Provincie en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard concreet aan de slag te gaan met het Restveen gebied. Inmiddels is de website veenweidezuidplas.nl in de lucht.

De regiodeal

De regiodeal en de daarbij behorende financiële middelen betekenen een extra impuls aan onze huidige en toekomstige gebruikers in het restveengebied. Het uitwisselen van kennis en verkennen van mogelijkheden biedt de agrariërs en inwoners van het Restveengebied inzicht en verwachtingen welk nieuw gebruik voor hen geschikt is. Op bodemdalingdebaas.nl is te zien welke projecten starten.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas