Contrast
Groter
Energie & warmte

1 november online bijeenkomst Aardgasvrij Zuidplas

Op woensdag 1 november 2023 organiseren we voor de inwoners van Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel van 19.30-21.00 uur een online bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst informeren we hen over het proces rond het opstellen van een uitvoeringsplan aardgasvrij, de stappen die we dienen te nemen en de wijze waarop we deze overgang willen realiseren.

Zoals ook vastgelegd in de Transitievisie Warmte doorlopen we de route naar een aardgasvrij Zuidplas samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige partners.

In de genoemde drie gebieden gaan we als eerste aan de slag met het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij.

Deelname

De inwoners van Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel kunnen op woensdag 1 november aan de online bijeenkomst deelnemen via: https://www.youtube.com/@gemeente_Zuidplas/live

Stellen van vragen

Tijdens de gehele sessie kunnen er via Mentimeter (www.menti.com) vragen worden gesteld. Wij zullen onze uiterste best doen om zo veel mogelijk vragen tijdens de bijeenkomst te beantwoorden en melden nu alvast dat we zullen zorgen dat op de vragen die onbeantwoord blijven zo spoedig mogelijk alsnog een antwoord volgt.

Meer informatie is te vinden in op: www.duurzaamzuidplas.nl/aardgasvrij

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas