Contrast
Groter

Kennissessie circulariteit

Worden producten nu al circulair geproduceerd?
Sommige producten worden nu al circulair gebouwd. Meer informatie vindt u op ICDUBO.nl of de alternatieve producten catalogus (npc.gses-system.com) om te zien wat voor circulaire producten er al bestaan.
Zijn er vergelijkingen t.o.v. traditioneel bouwen wat betreft de kosten?
Elk project is anders waardoor je niet kunt zeggen of circulair duurder of goedkoper is. Het is belangrijk om een juiste vergelijking te maken. Kijk vooral naar de kosten over de hele levensduur, oftewel de Total cost of Ownership. Je neemt dan de kosten voor aanschaf-, bouw-, gebruiks- en ammoveerkosten mee. Heeft u hierover vragen, kijk dan op hun website icircl.nl of neem contact op met Yaël Ben Basat, Yael@icircl.nl.
Waarom is het belangrijk om circulaire te verbouwen?
De toename van populatie, welvaart, broeikasgassen en schaarste van grondstoffen zorgt ervoor dat ons huidige systeem niet houdbaar is. Een circulaire economie houdt hier rekening mee waardoor we een meer duurzaam systeem ontwikkelen. De bouw is een van de meest vervuilende sectoren in onze maatschappij, waardoor dit een groot aandeel heeft. Meer hierover kunt u in de kennissessie terugzien.
Wordt al het restafval verbrand?
Ja, wel wordt er nog energie uit gewonnen tijdens de verbranding.
Er zijn toch ook methodes om achteraf afval te scheiden en niet aan de 'voorkant' bij het huishouden?
Dit geldt alleen voor PMD (verpakkingen van plastic, metaal (blik) en drankenkartons). Vooral grote steden passen dit toe, omdat het daar niet lukt om het bij de huishoudens goed te scheiden. In Zuidplas lukt dit wel.
Waar kan ik terecht met vragen over circulair verbouwen?
Yaël Ben Basat is Spinner in regio het Groene Hart. U kunt bij haar terecht voor vragen: Yael@icircl.nl
Praat je over de transitie naar circulair bouwen?
Ja en circulaire gebiedsontwikkeling
Tja, gaat iedereen van 10-hoog met etensrestjes naar beneden?
Iedereen speelt een rol als het gaat om recycling en circulair leven. De gemeente gaat voor hoogbouw de mogelijkheid bieden om etensresten te scheiden. Het is aan de inwoners om hier wel of niet gebruik van te maken en een bijdrage te leveren.
De wethouder heeft het kozijn van zijn buren hergebruikt. Kan dat gewoon qua afmetingen? Is een nieuwe kopen niet makkelijker of ter plekke een bouwen?
Door eerst uit te zoeken wat er al beschikbaar is voordat je je ontwerp maakt, kun je jouw ontwerp hierop aanpassen. Zo kun je het huidige kozijn makkelijk inplaatsen.
Restafval verbranden wordt gezien als duurzame energie, dat is toch in contradictie met circulair?
Zeker, dit is ook niet circulair. Vandaar dat er alles aan gelegen is om zo min mogelijk restafval te hebben. Wel is het zo dat verbranding met energieterugwinning beter is dan alleen verbranden, of zoals ook in veel landen in de wereld nog gebeurd: storten op stortplaatsen.
Toch blijft het zonde al die mooi flessen en potten kapot te gooien in een glas container…
Voor het recyclingproces maakt dit niet uit, maar nog mooier is als deze hervuld kunnen worden. Hier ligt een uitdaging voor winkels (bv verpakkingsvrij winkelen).
Is circulair dan niet duurder als ik niet gewoon naar de reguliere bouwmarkt kan?
Dat is momenteel de uitdaging bij veel grondstoffen, dat nieuw goedkoper is dan circulair. Als u kijkt naar de totale levensduur van een product dan liggen de kosten wel dichter bij elkaar. Een circulair product kent bijvoorbeeld geen afval-fase.
Is er zoals in andere gemeentes een plan in Zuidplas om kleinere en goedkopere zakken restafval in de ondergrondse te kunnen doen?
Nee dit plan is er momenteel niet.
Is circulaire verbouwen niet super duur?
Elk project is anders waardoor je niet kunt zeggen of circulair duurder of goedkoper is. Maar het is belangrijk dat u een juiste vergelijking maakt. Kijk daarom vooral naar de kosten over de hele levensduur, oftewel de Total cost of Ownership. Hierin kijk je naar de aanschaf-, bouw-, gebruiks- en ammoveerkosten. bij vragen hierover kunnen wij, stichting iCircl, altijd met u meekijken en een juiste vergelijking opmaken.
Is nul te halen?
Op dit moment is ongeveer 15 kg restafval per inwoner het minimum, maar de verwachting is dat de komende decennia de technologie verder voortschrijdt en alles circulair of recyclebaar zou moeten worden.
Hoe kun je ondernemers betrekken die kringloop spullen uit de gemeentelijke afvalstroom willen halen?
Dit is een uitdaging, omdat er ook vrij strenge landelijke en europese regelgeving geldt voor gemeentelijk afval. Mooier is als iets geen gemeentelijk afval wordt en inwoners en bedrijven het al eerder in de kringloop brengen. Iets wat met kringloopwinkel en repaircafé al gebeurd.
Er ligt ook veel afval langs de wegen in Zuidplas, nu goed te zien na het maaien. Dat eens opruimen?
Dit wordt ook opgeruimd, maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Gelukkig helpen veel inwoners ook een handje mee. De gemeente verstrekt materialen via zuidplas.nl/zwerfafval
In Gouda kan je pmd in speciale zakken aanbieden. Is dat in zuidplas ook? En zo niet waarom niet?
Ja, dit is hier ook het beleid. De locaties waar deze zakken verkrijgbaar zijn, zijn hier te vinden: zuidplas.nl/afval-plastic-drankkartons
Wat is de afvalbrengstation+?
De gemeente Zuidplas onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een circulair ambachtscentrum. Dit is een afvalbrengstation met andere functies erbij. Meer informatie: circulairambachtscentrum.nl
Zijn andere landen wel zo ver (echt nul aan afval)?
Nee, een artikel over de prestaties van de Europese landen is hier te vinden: europarl.europa.eu/news
Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas