Contrast
Groter
Energie & warmte

Regionale Energiestrategie (RES)

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Meer weten over de RES? Bekijk de filmpjes.

Gemeente Zuidplas

Elke gemeente, provincie en ook het waterschap werkt op dit moment binnen regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). Gemeente Zuidplas hoort bij de regio Midden-Holland. Binnen onze regio werken we samen met de stakeholders (gemeenten, waterschappen, PZH, netbeheerders, WoCo’s, energiecoöperaties, Natuur- en Milieufederatie en LTO) aan de toekomstvisies op natuur en landbouw. In onze RES staat hoeveel duurzame opwek van elektriciteit de regio wil opwekken, welke locaties hiervoor globaal in aanmerking komen, wat de warmtevraag is, welke bronnen er beschikbaar zijn en hoe deze bij elkaar gebracht kunnen worden. Op 1 juni 2020 moet de concept-RES zijn ingeleverd. Wil je meer weten over de RES? Bekijk dan de filmpjes of zoek contact met Selcuk Akinci (Projectleider Energie & Warmte). Hij kan alles over de cijfers en het proces van Midden Holland vertellen.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2024 Duurzaam Zuidplas