Contrast
Groter

Ook een warmtescan van uw woning?

Vanaf december tot en met februari 2022 zult u onze energiecoaches waarschijnlijk weer in uw buurt zien. Deze enthousiaste vrijwilligers zijn opgeleid om foto’s te maken met een infrarood camera. Met deze foto’s is duidelijk te zien waar een huis energie lekt en waar isolatie nodig is.

Begin dit jaar zijn bij 300 woningen al warmtescans gemaakt. Tot tevredenheid van de bewoners en de energiecoaches. De meesten van deze vrijwilligers hebben onlangs ook een training gevolgd om u nog meer te kunnen adviseren op het gebied van energiebesparing. Er is ruimte voor het maken van 500 gratis warmtescans van woningen in Zuidplas. Geef u dus snel op, want vol = vol.

Eind november inventariseren wij de aanvragen en bespreken wij deze met de energiecoaches. U wordt door een van hen gebeld om een afspraak voor een scan te maken. Zij vertellen u ook wat u vooraf kunt doen om betere resultaten te krijgen. Heeft u vragen over de foto die de energiecoach niet kan beantwoorden, neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket, telefoonnummer 072 743 39 56.

Voor de financiering van deze actie maken wij deels gebruik van subsidiegelden, de RRE-subsidie. Deze subsidie wordt verstrekt vanuit het Rijk. De subsidie is bedoeld om onze inwoners te informeren over de diverse energiebesparende maatregelen en hen te helpen bij het nemen van de maatregelen. Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie is het nodig dat wij NAW-gegevens van deelnemers delen met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiermee verantwoorden wij dat de gelden zijn gebruikt voor de financiering van het verstrekken van informatie over energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren. Wij houden ons als gemeente Zuidplas aan de privacywet en delen uw gegevens niet met derden (zoals de RVO) zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Daarom vragen wij u of wij uw NAW-gegevens mogen delen met de RVO. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of om contact met u op te nemen of anderszins.

Mocht u vragen hebben over deze actie, stuur dan een e-mail naar duurzaam@zuidplas.nl.

Meld u hier aan voor een warmtescan:

    Mogen wij uw gegevens delen met de RVO? Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of om contact met u op te nemen of anderszins.

    Let op: onze energiecoaches zijn vrijwilligers. Zij geven u alleen advies. Zij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van dat advies. U dient te allen tijde contact op te nemen met een gecertificeerde aannemer of het Duurzaam Bouwloket als u daadwerkelijk wilt verduurzamen.  

    Duurzaam zuidplas
    © Copyright 2022 Duurzaam Zuidplas