Contrast
Groter
Energie & warmte

Onderzoek samenwerking energieloket

Klimaat verandering

Op dinsdag 25 april 2023 vond de focusgroep plaats met (een deel van) leden van het inwonerspanel van gemeente Zuidplas over de marktverkenning van een energieloket. Op basis hiervan, en alle andere focusgroepen met de andere gemeenten, is er een publiekssamenvatting geschreven. Er zijn ook focusgroepen gehouden over hetzelfde onderwerp in onze buurgemeenten.

Doel van het gesprek

Het doel van de groepsgesprekken was om op een open manier te achterhalen welke informatiebehoeftes inwoners hebben als het gaat om energie besparen en het verduurzamen van hun woning. Gedurende het gesprek hebben we ook specifiek gevraagd of inwoners het huidige gemeentelijk energieloket kennen, wat ze hiervan vinden en waar een energieloket aan moet voldoen. Het verslag vat de meest genoemde uitspraken en wensen samen.

Het vervolg

De informatie die de gemeenten hebben opgehaald samen met de focusgroepen, wordt meegenomen in de keuze voor een (nieuw) energieloket vanaf 2024.

Informatiebronnen

Tijdens de focusgroep met (een deel van) het inwonerspanel van Zuidplas, werd duidelijk dat niet alle begrippen, loketten, informatie of duurzame initiatieven even duidelijk waren. Daarom is er nog een lijst met besproken informatiebronnen toegevoegd aan de samenvatting.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2023 Duurzaam Zuidplas