Contrast
Groter

Verantwoord stoken

Rook en schadelijke stoffen… Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel

Het is fijn om de open haard aan te doen als het wat kouder wordt. Zeker nu de gasprijzen de pan uit rijzen. Het is lekker warm en zo’n brandende haard is ook altijd erg gezellig. Maar het stoken van hout is een risico voor de omgeving en de gezondheid van iedereen. Niet alleen voor de mensen die in de buurt wonen. Wanneer u uw houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt.

Deze stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in de omgeving opleveren. Ook wanneer de rook niet meer te zien is. Rook kan bijvoorbeeld via ramen en ventilatieroosters bij de buren binnendringen.  Vooral kwetsbare groepen zoals mensen met een longziekte, ouderen en kinderen hebben veel last van de rook van een houtvuur of barbecue. Deze mensen kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of krijgen (blijvend) een slechtere longfunctie. Ook bij kleine hoeveelheden houtrook kunnen zij klachten ontwikkelen. Als ze veel rook inademen, kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur uit is.  

NB: Op gas stoken is voor de gezondheid en het milieu veel beter. Op de websites van uw energieleverancier en Milieu Centraal vindt u handige tips om te besparen op gas: Besparen op gas: check de tips | Milieu Centraal.

Ander manier van stoken

Welke klachten iemand krijgt, hangt af van de hoeveelheid rook, de tijdsduur waarin men eraan wordt Welke klachten iemand krijgt, hangt af van de hoeveelheid rook, de tijdsduur waarin men eraan wordt blootgesteld, de gezondheid van de persoon zelf en de samenstelling van de rook. Hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht komen, hangt af van het soort kachel, het hout dat u gebruikt en de manier waarop u stookt. Met een paar veranderingen in de manier waarop u stookt, kunt u de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Plaatselijk kan de luchtvervuiling bij windstil weer hoog oplopen. Bij windstil of mistig weer kunt u het vuur dus beter uitlaten. En: hoe vollediger het hout verbrandt, hoe minder uitstoot van schadelijke stoffen. Lees hier tips over minder ongezond stoken.

Weersomstandigheden

U kunt een stookadvies opvragen via de Stookwijzer. Deze geeft op ieder moment van de dag aan of u op basis van het weer waar u zich bevindt beter wel of niet kan stoken. Er is ook een stookalert. Het stookalert wordt aangezet bij ongunstigste weersomstandigheden en/of een slechte luchtkwaliteit. Het advies geldt 24 uur. Steeds meer stokers maken er dan ook een gewoonte van de stookwijzer te checken voordat ze het vuur aanmaken.

Samen met de buren

Ongeveer 1 van de 3 Nederlanders heeft weleens last van de open haard, houtkachel, barbecue of vuurkorf van de buren. Sommige mensen vinden de geur gewoon onprettig, anderen hebben gevoelige luchtwegen of moeten hun ramen en roosters zelfs dichthouden om de rook buiten te houden. Vooral mensen met COPD, astma, bronchitis en gevoelige luchtwegen kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen.

Met een goed gesprek met uw buren en simpele maatregelen om minder schadelijk te stoken, zorgt u ervoor dat de buren minder last hebben. Uit onderzoek blijkt dat 3 van 4 houtstokers wel maatregelen willen nemen om overlast te beperken. U kunt bijvoorbeeld een logboek bijhouden en met de buren bespreken wat zij merken. Verandering van stookgedrag of omstandigheden, zoals andere brandstof of stooktijden, kan de problemen helpen oplossen. Bekijk hier het filmpje hoe u rekening kunt houden met uw buren.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2023 Duurzaam Zuidplas