Energie & warmte

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is bedoeld voor VvE’s. De VvE kan subsidie aanvragen voor energieadvies, energieadvies met procesbegeleiding of een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met energieadvies. Er kan één aanvraag gedaan worden per gebouw en er moeten minimaal twee energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2020 Duurzaam Zuidplas