Circulaire economie

Garantie Ondernemingsfinanciering

Stimuleert u energie-efficiëntie (bijvoorbeeld voor stadsverwarming en koeling)? Of gebruikt u energie uit hernieuwbare energiebronnen? Als u risicodragend vermogen nodig heeft, kunt u een garantie krijgen op een achtergestelde lening. De Garantie Ondernemingsfinanciering Energie Transitie Financierings Faciliteit (GO-ETFF) draagt bij aan het realiseren van de ambities voor de energietransitie. Meer informatie vindt u op de website van Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2020 Duurzaam Zuidplas