Energie en warmte

De fossiele voorraden raken op. Het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor een grotere uitstoot van CO2 en dat zorgt voor de opwarming voor de aarde. Dit heeft desastreuze gevolgen en dat moeten we dus zien te voorkomen. Hoogste tijd om gebruik te maken van andere bronnen van energie en warmte! Wereldwijd is afgesproken om over te stappen op het gebruik van hernieuwbare energie en te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit noemen we met een mooi woord de energietransitie. Om de overstap te kunnen maken gaan we drie dingen doen:

Regionale Energie Strategie (RES)

Regionaal en landelijk werken we aan de Regionale Energie Strategie (RES). De RES laat zien hoeveel energie en warmte we in de regio kunnen besparen. Maar ook waar er ruimte is voor het opwekken van hernieuwbare energie en warmte. Zuidplas werkt mee aan de RES van Midden-Holland. Door alle RESsen te bundelen ontstaat er een duidelijk beeld welke kansen en mogelijkheden van de energietransitie er in Nederland zijn. Ook wordt duidelijk waar de uitdagingen liggen. In de Regio Midden-Holland is de ambitie uitgesproken om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. De eerste concept-RES wordt medio 2020 opgeleverd en vastgesteld door alle gemeenteraden van de regio Midden-Holland.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2019 Duurzaam Zuidplas