Alternatieve warmtebronnen

Uiterlijk 2030 gaat de gaskraan in Groningen dicht. Dit heeft tot gevolg dat woningen, bedrijven en overig vastgoed daarna geen gebruik meer kunnen maken van Gronings aardgas. Uit kleinere velden en via import zal er nog wel aardgas beschikbaar blijven, maar het wordt steeds duurder en minder makkelijk beschikbaar. Daarom is er in Nederland afgesproken dat in 2050 het aardgasverbruik nagenoeg nul moet zijn. We moeten dus voor alle woningen, maatschappelijk vastgoed en bedrijven een alternatieve warmtebron vinden.

Los van aardgas

Onafhankelijk worden van aardgas heeft een enorme impact op de gebouwde omgeving. Voor Zuidplas liggen de meeste kansen bij de warmterotonde. Hierbij maken we gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse Haven. Een geothermiebron (aardwarmtebron) bij Moerkapelle biedt eventueel kansen voor het noordelijke deel van de gemeente. De rest van de gemeente beschikt niet over bruikbare aardwarmte.

Verder zijn bio-energie en aquathermie mogelijkheden in opkomst. Vooral aquathermie kan interessant zijn voor onze waterrijke gemeente. Bij aquathermie wordt de warmte van het oppervlaktewater gebruikt in combinatie met een warmtepomp. Deze pompt warm water uit de bodem en stuurt afgekoeld water weer terug. Het inzetten van aquathermie op grote schaal voor Zuidplas wordt onderzocht.

Impact

De impact van het overstappen op alternatieve warmtebronnen is voor elk huishouden groot. Het vereist bouw- en installatietechnische aanpassingen aan elke woning. Die vragen een investering, afhankelijk van bouwtype en –jaar. De gemeente heeft in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving een regiefunctie. We werken aan een transitievisie warmte, wat de routekaart wordt naar een aardgasvrij Zuidplas. Deze laat zien welke wijken wanneer overstappen op welke warmtebron. De transitievisie warmte is medio 2021 gereed.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2020 Duurzaam Zuidplas