Duurzaam bouwen

De opgave om van het gas af te gaan in de bestaande gebouwen is het meest complex. Er moeten in de bestaande infrastructuur als op gebouwniveau aanpassingen gedaan worden. Dit heeft ook ruimtelijke impact, omdat leidingen en kabels ver- of aangelegd moeten worden.

Voor nieuwbouw is het belangrijk om duidelijke kaders te bepalen die leidend zijn, zodat er optimaal toekomstbestendig gebouwd kan worden.

Nieuwbouw en gebiedsontwikkeling

Wijken die nieuw worden ontwikkeld worden aardgasvrij gebouwd. Dat houdt in dat er geen gasleiding aangelegd wordt. De woning wordt of op een collectief warmtesysteem of all-electric gemaakt, zodat de woning elektrisch wordt verwarmd met bijvoorbeeld een warmtepomp. Om dit te kunnen realiseren moeten woningen uitstekend geïsoleerd worden, anders blijft de warmtevraag te groot.

De huidige wetgeving voor nieuwbouw van bedrijfspanden en glastuinbouw staan de ambities op lange termijn mogelijk in de weg. Gemeentelijk beleid en richtlijnen kunnen helpen om energiebesparing van bedrijfspanden te vergoten.

Duurzaam zuidplas
© Copyright 2020 Duurzaam Zuidplas